Bestyrelsen

 

Formand Holger Kold koldholger@gmail.com 20 86 67 00
Kasserer John Toft jtc@post9.dk 61 69 14 34
Udv.medlem Morten Kjærside m_kjerside@hotmail.com 30 78 40 36
Udv.medlem Erik Toft et1957toft@gmail.com 51 24 68 77
Udv.medlem Søren Kjærside s-kjerside@skjern-net.dk